بکس بادی Msn500

بکس بادی Msn500

Category

توضیحات

درایو 1/2
ماکزیمم گشتاور 660 نیوتون
موارد استفاده : جلوبند سازی ومکانیکی

محصولات مرتبط